DÉT MED SMÅT

DÉT MED SMÅT

DÉT MED SMÅT

Privatlivspolitik

SAGA behandler din data med respekt.

Hvis du vil vide mere om hvordan, kan du se nedenfor.

1. Dataansvarlig og kontakt

SAGA er dataansvarlig for behandlingen af de registreredes personoplysninger. 

SAGA

Non-profit organisation

Linnésgade 25
1361 København K
Denmark

CVR-nr.: 42180335

Telefon: 24 84 63 65

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelseskontakt

SAGA har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelseskontakt via mail på kontakt@sagaorg.dk

3. Formålet med og grundlaget for behandlingen af personoplysninger

SAGA behandler personoplysninger for medlemmer til følgende formål:

Velkomst af nye medlemmer

Invitationer til arrangementer og møder

Lokale nyhedsbreve og medlemsblade

Information om anbefaler

Medlemsundersøgelser

Kontakt vedrørende medlemskab, herunder opdatering af personoplysninger

Behandling af personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelses forordningens artikel 9, stk. 2, litre d.

Samtykke og fortrolighed

Behandling af personoplysninger sker som udgangspunkt på baggrund af samtykke, hvis ikke anden lovgivning gør sig gældende. Alle behandlinger af personoplysninger foretages fortroligt og kun af betroede og ansatte.

4. Kategorier af personoplysninger

Foruden behandling af almindelige personoplysninger vil oplysninger af følsom karakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, herunder oplysning om mærkesager, blive behandlet i forlængelse heraf.

Foreningen SAGA opbevarer nedenstående personoplysninger i et medlemssystem.

Der indsamles og behandles oplysninger om:

Fornavn

Efternavn

Fødselsdato / alder

Postnummer

Telefonnummer

E-mailsadresse

Mærkesager

5. Modtagere af personoplysninger

Saga videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Udbydere af system til e-mail og SMS-kommunikation

Udbydere af system til online spørgeskemaer

Udbydere af hostet IT-infrastruktur

Udbydere af medlemssystem

Arkiv

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

SAGA overfører personoplysninger til modtagere uden for EU. Det drejer som om AutopilotHQ, Inc (system til nyhedsbrev), som er beliggende i USA. AutopilotHQ, Inc er godkendt under Privacy Shield-ordningen mellem EU og USA.

7. Hvor stammer personoplysningerne fra?

Foreningen SAGA indsamler udelukkende personoplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med indmeldelse, registrering til et arrangement, tilmelding til nyhedsbrev, spørgeskemaer m.v.

8. Opbevaring af personoplysninger

Ordinære medlemmer

Personoplysninger opbevares, så længe medlemmet opfylder kriterierne for medlemskab. 

Personer der ikke er medlem

Henvendelser fra personer der ikke er medlem af SAGA samt ansatte vil blive gemt, så længe henvendelsen behandles. 

Tilmelding til nyhedsbreve

Personoplysninger afgivet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev gemmes, så længe nyhedsbrevet modtages.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder – hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Tilbagetrækkelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os jf. punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det mao. først virkning fra dette tidspunkt.

Indsigtsret

Du har retten til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Rettelse

Du har retten til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet.

Sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning.

Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – udover opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Transmittering af oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Slagtehusgade 10a (Ungdommens Demokratihus)
1715 København
+45 2484 6365
kontakt@sagaorg.dk

SAGA ER DANMARKS NYE DEMOKRATISKE UNGDOMSBEVÆGELSE

Get inspired by blogs, job openings, events and more.

Slagtehusgade 10a (Ungdommens Demokratihus)
1715 København
+45 2484 6365
kontakt@sagaorg.dk

SAGA ER DANMARKS NYE DEMOKRATISKE UNGDOMSBEVÆGELSE

Get inspired by blogs, job openings, events and more.