STYRK UNGDOMMENS STEMME!

STYRK UNGDOMMENS STEMME!

STYRK UNGDOMMENS STEMME!

Bliv medlem gratis og støt kampen
for unges repræsentation og engagement i demokratiet

Hvad får du ud af at melde dig ind i SAGA? Her er nogle af fordelene:

Hvad får du ud af at melde dig ind i SAGA? Her er nogle af fordelene:

Hvad får du ud af at melde dig ind i SAGA? Her er nogle af fordelene:

1. Indflydelse: Ved at være en del af SAGA får du mulighed for at deltage i beslutningsprocesser, der påvirker unges liv i Danmark. Vi arbejder tæt sammen med politikere, myndigheder og andre organisationer for at sikre, at jeres stemme bliver hørt.

 

2. Kompetencer: Vi tilbyder træning og kurser, der styrker dine evner inden for kommunikation, politisk indflydelse og demokratisk selvtillid. Disse kompetencer vil ikke kun gavne dig i dit engagement i SAGA, men også i andre dele af dit liv.

 

3. Projekter og events: SAGA er aktiv i en række spændende projekter og arrangementer, der giver dig mulighed for at bidrage til samfundet på en meningsfuld måde. Dette inkluderer alt fra debatskoler, bestyrelsesuddannelser og aktivistiske arrangementer.

 

4. Synlighed: Dine idéer og synspunkter bliver hørt. Gennem SAGA får du en platform til at dele dine tanker og forslag med en bredere offentlighed og påvirke den politiske dagsorden.

 

5. Personlig udvikling: SAGA giver dig mulighed for at vokse som individ. Du lærer at tage ansvar, arbejde i teams og udvikle løsninger på komplekse problemer.

Slagtehusgade 10a (Ungdommens Demokratihus)
1715 København
+45 2484 6365
kontakt@sagaorg.dk

SAGA ER DANMARKS NYE DEMOKRATISKE UNGDOMSBEVÆGELSE

Get inspired by blogs, job openings, events and more.

Slagtehusgade 10a (Ungdommens Demokratihus)
1715 København
+45 2484 6365
kontakt@sagaorg.dk

SAGA ER DANMARKS NYE DEMOKRATISKE UNGDOMSBEVÆGELSE

Get inspired by blogs, job openings, events and more.