AKTIVITETER

AKTIVITETER

AKTIVITETER

Ønsker du at deltage og holde dig opdateret på arrangementer?

Repræsentation af unge i samfundsdebatten.

I en tid hvor samfundsdebatten ofte præges af etablerede stemmer, vil vi forstærke de unges røst.

Vi anerkender værdien af friske perspektiver, levede erfaringer og den unikke indsigt, som unge bringer til bordet. Derfor arbejder vi utrætteligt på at skubbe unge frem i mediebilledet, sikre dem en solid platform og bane vej for, at deres stemmer bliver hørt og bliver taget seriøst.

Ved aktivt at involvere unge sikrer vi, at samfundsdebatten er så mangfoldig, inkluderende og relevant som muligt.

Og så sikrer vi at de langsigtede udfordringer reflekteres i kortsigtede prioriteter. 

Arrangementer fra et ungeperspektiv

Ingen debat der vedrører unge er fuldstændig uden et ungt perspektiv. Derfor sørger vi for at dække hver debat med en kritisk ung vinkel for øje.
Vores debatter og paneler er skræddersyet til at give plads og tid til vigtige, ofte oversete, perspektiver. Vi ønsker at skubbe grænserne for, hvad det betyder at have en stemme, og sikre, at unge ikke kun bliver hørt, men også lyttet til. Grundlæggende tror vi på at unge og deres levede erfaringer, bekymringer og håb er vigtige og uundværlige bidrag til debatten.

Derudover ønsker SAGA at kaste lys over hele spektret for engagement: fra de stille bidrag i lokalsamfundet til de store kampe på den internationale scene.

Debatskole

Dykker vi dybere ned i samfundets beslutningsrum, finder vi et landskab præget af komplekse strukturer og nuancerede diskussioner. SAGA arbejder målrettet på at ruste unge til at navigere trygt i dette terræn og sikre, at deres stemme bliver hørt.

På debatskolen forvandles teori til praksis.
To gange om året, tilbyder vi med debatskolen intensiv træning i effektiv kommunikation, strategisk argumentation og forståelse for magtens dynamikker. Debtatskolens formål er ikke blot at forme dygtige debattører, men også at ruste unge mennesker til at blive fremtidens beslutningstagere. Næste ansøgingsrunde er i efteråret.

Debatskolen ruster unge til at navigere samfundets beslutningsrum og sikre, at deres stemme skaber forandring.

Skoletjeneste

Skoletjenesten bringer centrale dialoger om demokrati, indflydelse og ungdomsengagement direkte ind i klasseværelserne. Gennem vores oplæg gives eleverne indsigt i demokratiets grundsten samt betydningen af ungdomsengagement for de beslutninger der træffes.

Desuden præsenterer vi konkrete redskaber til engagement, der orienterer unge om hvor de kan engagere sig, og hvordan de bedst går til værks.

Skoletjenesten klæder elever på til aktivt demokrati og engagement.

SAGA til Folkemøder

SAGA deltager hvert år til en række folkemøder, for at styrke den unge stemme men også sammenholdet blandt de frivillige.

Vi arrangerer events, workshops og debatter og sikrer at unges holdninger og perspektiver er stærkt repræsenterede ved Folkemødet, Ungdommens Folkemøde og Folkemødet Møn.

Sikr diversitet i debatmiljøet og hør unge stemmer!

Fremtidens Stemmer

I forbindelse med folkemødet Bornholm 2023 lavede SAGA i samarbejde med Ungdomsbureauet, Avilius.dk og Tuborgfondet på vegne af Ung Agenda et kartotek med unge stemmer.

Disse stemmer har viden og holdninger om alt fra økonomi og finanspolitik til tro og etik.

På den måde kan I sikre større diversitet i jeres eventdeltageres alder, mens i får fat i unge stemmer, der kan bidrage til at belyse netop jeres tematikker.

Du kan finde en ung stemme til dit radioprogram, panel, oplæg eller noget helt andet. Skriv til os med emner du mangler en ung til!

Hvis du er ung og vil have din stemme på listen, så skriv dig på her.

Sikre diversitet og hør unge stemmer – Gør dit event inklusivt og inspirerende!

Vil du gerne bidrage som frivillig til nogle af aktiviteterne?

Vil du gerne bidrage som frivillig til nogle af aktiviteterne?

Vil du gerne bidrage som frivillig til nogle af aktiviteterne?

Slagtehusgade 10a (Ungdommens Demokratihus)
1715 København
+45 2484 6365
kontakt@sagaorg.dk

SAGA ER DANMARKS NYE DEMOKRATISKE UNGDOMSBEVÆGELSE

Vi har brug for mere end blot vores stemme, hvis vi skal høres – vi har brug for hinanden

Slagtehusgade 10a (Ungdommens Demokratihus)
1715 København
+45 2484 6365
kontakt@sagaorg.dk

SAGA ER DANMARKS NYE DEMOKRATISKE UNGDOMSBEVÆGELSE

Vi har brug for mere end blot vores stemme, hvis vi skal høres – vi har brug for hinanden