fbpx

Ungdommens stemme skal høres

Christiansborg svigter vores generation. Vi må skabe forandringen selv.

Bliv medlem

Hvordan får du indflydelse?

Saga er en partineutral ungdomsbevægelse – og derfor bestemmes vores mærkesager af medlemmerne.

Vi har en ambition om at skubbe 3-5 forslag igennem Folketinget inden for det første år, og finder vores forslag igennem en proces i tre trin.

1. Find de vigtigste mærkesager for ungdommen

  • Når du melder dig ind, svarer du på hvad du mener bør være anderledes i vores samfund
  • Når vi har samlet nok data, tematiserer vi til en liste af 15-20 konkrete problematikker
  • Vores medlemmer stemmer derefter om hvilke problemstillinger vi skal tage videre først

2. Udarbejd løsninger baseret på ekspertise og data

  • Vi nedsætter arbejdsgrupper for hvert tema bestående af: domæne eksperter, relevante Stemmer samt medlemmer som kan ansøge om at være med i arbejdsgrupperne.
  • Grupperne udarbejder tre løsningsforslag per problematik.
  • Vores partnere Deloitte & Kraka analyserer forslagene for at finde de mest effektive, inkl. udregning af finansiering og effekt på samfundsøkonomi.

3. Skub konkrete forslag igennem Folketinget

  • De mest effektive løsninger omskrives til lov- eller beslutningsforslag.
  • Forslagene fremstilles til Folketinget på tværs af partier og det politiske spektrum.
  • Vi kører intensiv, separat kommunikation for hvert forslag, hvor vi giver vores medlemmer og Stemmer værktøjerne til at aktivere og kommunikere mærkesagerne i samfundet, på sociale medier og i den offentlige debat.