fbpx

Ungdommens stemme skal høres

Vil du være med til at bestemme hvad SAGA skal kæmpe for?

Meld dig ind i dag.

Bliv medlem

Hvordan får du indflydelse?

SAGA er en partineutral ungdomsbevægelse – og derfor bestemmes vores mærkesager af medlemmerne.

Vi har en ambition om at skubbe tre forslag igennem Folketinget årligt, og finder vores forslag igennem en proces i tre trin.

1. Find de vigtigste mærkesager for ungdommen

  • Når du melder dig ind, svarer du på hvad du kæmper for at forandre i samfundet.
  • Når vi har samlet nok data, tematiserer vi til en liste af tre konkrete problematikker.

2. Udarbejd løsninger baseret på ekspertise og data

  • Vi nedsætter arbejdsgrupper for hvert tema bestående af: domæneeksperter, relevante Stemmer samt medlemmer som kan ansøge om at være med i arbejdsgrupperne.
  • Grupperne udarbejder løsningsforslag til hver problematik.
  • Vores partnere Deloitte & Kraka analyserer forslagene inkl. udregning af finansiering og effekt på samfundsøkonomi, hvorefter medlemmerne godkender vores forslag.

3. Skub konkrete forslag igennem Folketinget

  • Det endelige løsningsforslag omskrives til lov- eller beslutningsforslag.
  • Forslagene fremstilles til Folketinget på tværs af partier og det politiske spektrum.
  • Vi kører intensiv, separat kommunikation for hvert forslag, hvor vi giver vores medlemmer og Stemmer værktøjerne til at aktivere og kommunikere mærkesagerne i samfundet, på sociale medier og i den offentlige debat.