Marianne Dahl Steensen

Rådgiver til bestyrelsen

Marianne Dahl Steensen har gennem de seneste 20 år varetaget flere direktørroller, senest som Vice President for Microsoft i Vesteuropa. Marianne har desuden bestyrelseserfaring fra bl.a. TDC og DFDS. Pr. 1 oktober starter Marianne som Partner i Boston Consulting Group.