Marianne Dahl Steensen

Bestyrelsesmedlem

Marianne Dahl Steensen er Managing Director i Boston Consulting Group. I de seneste 20 år har hun varetaget flere direktørroller, senest som Vice President for Microsoft i Vesteuropa.