Tess Sophie Skadegård Thorsen

Forsker Tess er forsker, underviser og konsulent. Hun er specialiseret i repræsentation, intersektionalitet og ulighed og hun arbejder på Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed på Københavns Universitet. Tess har længe rådgivet kunder på tværs af de kreative brancher, private virksomheder og NGO'er i spørgsmål om ulighed, undertrykkelse og repræsentation. Lær mere om Tess' arbejde på www.tessskadegardthorsen.com .