HVAD ER SAGA?

HVAD ER SAGA?

HVAD ER SAGA?

SAGA ER EN PARTINEUTRAL, DEMOKRATISK UNGDOMSBEVÆGELSE, HVIS FORMÅL ER AT ENGAGERE OG REPRÆSENTERE UNGE I DEMOKRATIET.

SAGA ER EN PARTINEUTRAL, DEMOKRATISK UNGDOMSBEVÆGELSE, HVIS FORMÅL ER AT ENGAGERE OG REPRÆSENTERE UNGE I DEMOKRATIET.

SAGA ER EN PARTINEUTRAL, DEMOKRATISK UNGDOMSBEVÆGELSE, HVIS FORMÅL ER AT ENGAGERE OG REPRÆSENTERE UNGE I DEMOKRATIET.

Velkommen til SAGA - Danmarks nye ungdomsbevægelse.

Velkommen til SAGA - Danmarks nye ungdomsbevægelse.

Velkommen til SAGA - Danmarks nye ungdomsbevægelse.

SAGA er mere end blot en organisation; vi er en platform, hvor unge kan finde inspiration, få uddannelse og repræsentation i den danske samfundsdebat.

SAGA er mere end blot en organisation; vi er en platform, hvor unge kan finde inspiration, få uddannelse og repræsentation i den danske samfundsdebat.

SAGA er mere end blot en organisation; vi er en platform, hvor unge kan finde inspiration, få uddannelse og repræsentation i den danske samfundsdebat.

Hvad er formålet med SAGA?

Når vi som unge vokser op i dagens Danmark, nyder vi godt af flere generationers arbejde, der har ført til, at vi i dag er et af verdens rigeste, et af verdens frieste og et af verdens lykkeligste lande. 


Det skal vi være stolte af – og det skal vi være taknemmelige for. 


Men fortidens succeser må ikke lukke vores øjne for fremtidens udfordringer: 

Vores generation er den første siden 2. verdenskrig, der står til at blive fattigere end vores forældre. 

Danmark lever fortsat ikke op til vores grønne forpligtelser, mens klimaforandringerne tager fart.

Aldrig har flere børn og unge været ramt af stress, angst og depression end nu.

I de seneste 40 år er antallet af unge førstegangskøbere på boligmarkedet halveret.

Investeringer i uddannelse nedprioriteres konsekvent.

Prisen på offentlig transport stiger, mens behovet for kollektiv transport gør selvsamme.

Det er resultatet af et historisk svigt fra Christiansborg – der disproportionalt rammer vores og alle fremtidige generationer.

Vi har brug for en ny ungdomsbevægelse.

En ungdomsbevægelse hvor du som medlem selv kan bestemme hvilke mærkesager du involverer dig i – og ikke skal engagere dig i, eller være enig i et helt partiprogram.

En ungdomsbevægelse hvor det ikke kræver flere timer om ugen for at kunne være med til at gøre en forskel.

En ungdomsbevægelse som ikke kæmper for at få din stemme, men som rent faktisk vil lytte til den.

Derfor stiftede vi SAGA.

Deltag i vores arrangementer og bliv en del af et landsdækkende netværk af samfundsengagerede unge.

Fra paneldebatter og workshops, hvor du kan lære at udfordre dine egne holdninger og udvide din horisont, til politiske newsjacking og repræsentation af ungdommen i medierne.

Med SAGA har du muligheden for at dykke ned i de vigtigste samfundsspørgsmål, udvikle dine færdigheder og gøre en forskel.

AKTIVITETER

AKTIVITETER

AKTIVITETER

Vi klargør dig til demokratiet, og repræsenterer din stemme.

Med et ungt perspektiv i centrum for alt vi gør.

“Til ungdommen, for samfundet.”

“Til ungdommen, for samfundet.”

“Til ungdommen, for samfundet.”

Slagtehusgade 10a (Ungdommens Demokratihus)
1715 København
+45 2484 6365
kontakt@sagaorg.dk

SAGA ER DANMARKS NYE DEMOKRATISKE UNGDOMSBEVÆGELSE

Get inspired by blogs, job openings, events and more.

Slagtehusgade 10a (Ungdommens Demokratihus)
1715 København
+45 2484 6365
kontakt@sagaorg.dk

SAGA ER DANMARKS NYE DEMOKRATISKE UNGDOMSBEVÆGELSE

Get inspired by blogs, job openings, events and more.